Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский

Nim ©

Tổng số người chơi: 536646
Tổng số trận thắng: 200352
Tùy chỉnh vị trí bắt đầu
Bấm vào mũi tên hoặc nhập một số và nhấn phím Enter của bạn.
Hàng 1
Hàng 2
Hàng 3
Hàng 4