Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский

Chomp

Tổng số người chơi: 1536838
Tổng số trận thắng: 131857

Cách chơi:

  • Đây là game hai người, bạn chới cùng với một người hoặc bạn chơi với máy tính.
  • Mỗi người chơi sẽ lần lượt lấy kẹo từ lưới bên dưới.
  • Khi một miếng kẹo được chọn, tất cả các quân cờ bên dưới và bên phải của quân cờ đó cũng bị loại khỏi bàn cờ.

Cách chiến thắng:

  • Người chơi lấy viên kẹo cuối cùng từ vị trí trên cùng bên trái sẽ thua trò chơi.
Your browser does not support the canvas element

Đến lượt của người chơi 1


Chiều rộng bảng: Chiều cao bảng:


Access to 'Some food for thought' (SFFT) for the Chomp game can be purchased in the Online Shop