Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский

روش بازی:

  • این یک بازی دو نفره است، شما در برابر یک دوست و یا رایانه بازی می‌کنید.
  • هر بازیکن در نوبت خودش، از صفحه زیر یک شکلات انتخاب می‌کند.
  • وقتی یک شکلات انتخاب می‌شود، تمامی شکلات‌هایی که در زیر و یا در سمت راست آن شکلات قرار دارند هم از صفحه حذف می‌شوند.

چگونه برنده شویم:

  • بازیکنی که آخرین شکلات را از قسمت بالا و سمت چپ بردارد، بازی را باخته است.
Your browser does not support the canvas element

نوبت بازیکن اول


عرض صفحه ارتفاع صفحه


تعداد کل بازی‌ها: 1490162
تعداد بردهای بازیکن: 127283
تعداد بردهای رایانه: 1362875

Access to 'Some food for thought' (SFFT) for the Chomp game can be purchased in the Online Shop