Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch

Sudoku của Ngày

Kích cỡ của bàn cờ Sudoku 

Lời giải cho câu đố

Tổng số lần chơi của kích cỡ 9×9: 81383
Số lần thắng của kích cỡ 9×9: 2863
Tổng số lần chơi: 465477
Tổng số lần thắng: 29684