Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский
تعدادکل باز‌ی ها : 174653
تعداد برد ها : 191791

تمامي معماهای نشان داده شده در اين صفحه ، ساخته شده و متعلق به Caribou Contests است

اندازه معمای جديد :

.‮جواب به دست نمیآید  آیا می‌خواهید معماهای حسابی بیشتری حل کنید؟

  برای دیدن مجموعه بزرگی از این معماها، در سطح‌های مختلف و همراه با جواب دقیق و با جزئیات کامل، کتاب معماهای چهار عمل اصلی calcrostic ‮که درفروشگاه آنلاین وجود ‮ دارد را ببینید.
  آن را می‌توان برای تمام دانش‌آموزان مدرسه، هر دانش‌آموز یا عضو خریداری کرد. این کتاب در بسته‌های فراگیر ما نیز قرار داده شده‌است.

  ‮برای تمرین روزانه، معماهای چهار عمل اصلی calcrostic را در سایت کاریبو ‮ مشاهده کنید.
  هر روز، برای مشاهده یک معمای جدید و همچنین دیدن جواب معمای روز قبل، به سایت کاریبو مراجعه کنید.

  ‮معماهای چهار عمل اصلی calcrostic در دو یا سه مسابقه از 6 مسابقه ریاضی در هر دوره از مسابقات ریاضی کاریبو ارائه می‌شوند.
  همچنین، برای کسانی که به شکستن کدها علاقمند هستند و می‌خواهند اطلاعات حسابی و مهارت‌های محاسباتی خود را به کار گیرند.
  مسابقه‌ای مستقل شامل معماهای چهار عمل اصلی calcrostic نیز برگزار خواهیم کرد.
  به تلاش خود ادامه دهید.
  هر چقدر که معماهای بیشتری را حل کنید، معماهای بعدی برای شما آسانتر خواهد شد.